Skip to main content

Learning and Sharing

Pajak Bukan Zakat

Pertanyaan Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiyah Wal Ifta ditanya : Banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan negara telah […]

Syarat-syarat Wajib Zakat Mal

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT MAL Oleh : Ustadz Kholid Syamhudi Lc, Masa melaksanakan zakat fithri sudah lewat seiring dengan berlalunya bulan […]

Amil Zakat yang Semestinya

Zakat itu ibadah harta, berkaitan erat dengan hubungan antarindividu dan antara individu dan masyarakat. Zakat itu kewajiban perorangan muslimin yang […]

Zakat

Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dimasa pemerintahannya, sebagian kabilah enggan untuk mengeluarkan zakat yang dimasa Rasullah Salallahu Alaihi Wasallam mereka […]