Skip to main content

Learning and Sharing

Maksimalkan Potensi Hartamu

Maksimalkan Potensi Hartamu Oleh: Ustadz Ammi Nur Baits Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du, Umumnya masyarakat memahami, […]

Syarat-syarat Wajib Zakat Mal

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT MAL Oleh : Ustadz Kholid Syamhudi Lc, Masa melaksanakan zakat fithri sudah lewat seiring dengan berlalunya bulan […]

Amil Zakat yang Semestinya

Zakat itu ibadah harta, berkaitan erat dengan hubungan antarindividu dan antara individu dan masyarakat. Zakat itu kewajiban perorangan muslimin yang […]