NahlMedia Posts

Mengenal Agama Islam

Mengenal Islam oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Islam, ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan...

Asesmen Bakat dan Minat (ABM)

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbudristek, mengadakan kegiatan Asesmen...

Apa Itu Konsinyasi?

Konsinyasi adalah sistem transaksi titip jual dimana pemilik barang menitipkan barangnya untuk dijualkan ke penyalur. Penyalur akan mendapatkan bagi hasil...

Apa itu Hustle Culture?

Hustle Culture adalah sebuah tren sosial yang menginspirasi seseorang untuk bekerja keras dan memiliki dedikasi tanpa henti terhadap pencapaian dan...